Microsoft Lumia 435 - Xóa một ứng dụng khỏi điện thoại

background image

Xóa một ứng dụng khỏi điện thoại
Bạn có thể xóa những ứng dụng đã cài đặt mà bạn không còn muốn giữ lại hoặc sử dụng, để

tăng bộ nhớ khả dụng.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt sang trái đến menu ứng dụng.

2. Nhấn và giữ ứng dụng này, sau đó nhấn vào dỡ cài đặt. Bạn có thể không xóa được một

số ứng dụng.
Nếu xóa một ứng dụng, bạn có thể cài đặt lại mà không cần phải mua lại, miễn là ứng dụng

này có sẵn trong Store.
Nếu một ứng dụng đã cài đặt phụ thuộc vào ứng dụng đã bị xóa, ứng dụng đã cài đặt này có

thể ngừng hoạt động. Để biết chi tiết, hãy xem tài liệu dành cho người dùng của ứng dụng

đã cài đặt.

Mẹo: Bạn muốn giữ ứng dụng, nhưng lại hết bộ nhớ còn trống trên điện thoại? Hãy

chuyển ứng dụng này sang thẻ nhớ thay vì gỡ cài đặt nó. Nhấn Nhận biết Lưu trữ >

điện thoại > ứng dụng+trò chơi, nhấn , chọn những ứng dụng bạn muốn chuyển

và nhấn chuyển sang thẻ SD. Thẻ nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để

biết tính sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.