Microsoft Lumia 435 - Chia sẻ ảnh trong các dịch vụ mạng xã hội

background image

Chia sẻ ảnh trong các dịch vụ mạng xã hội
Sau khi chụp ảnh, hãy tải ảnh lên web để tất cả bạn bè có thể thấy những gì bạn đang làm.
1. Nhấn vào Ảnh.

2. Duyệt album ảnh để tìm ảnh bạn muốn chia sẻ.

3. Nhấn và giữ ảnh, sau đó nhấn vào chia sẻ....

4. Nhấn vào dịch vụ mạng xã hội bạn muốn tải ảnh lên.

5. Thêm chú thích nếu bạn muốn và chia sẻ hoặc gửi ảnh.