Microsoft Lumia 435 - Đọc e-mail

background image

Đọc e-mail
Nếu bạn đang chờ đợi tin tức quan trọng, bạn không cần phải chờ cho đến khi bạn ở bàn làm

việc. Sử dụng điện thoại để đọc e-mail.
Bạn có thể nhìn thấy khi có e-mail mới trên màn hình bắt đầu.
1. Nhấn vào .

2. Trong hộp thư của bạn, hãy nhấn vào e-mail. E-mail chưa đọc được đánh dấu bằng một

màu khác.

Mẹo: Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy đặt 2 ngón tay lên màn hình và trượt các ngón tay

lại gần hoặc ra xa nhau.

Mẹo: Nếu e-mail có chứa địa chỉ web, hãy chạm vào nó để truy cập vào trang web.

Đọc e-mail trong cuộc trò chuyện

Trong hộp thư của bạn, hãy nhấn vào cuộc trò chuyện bao gồm cả e-mail, sau đó nhấn vào

e-mail. Cuộc trò chuyện có e-mail chưa đọc được đánh dấu bằng một màu khác.
Lưu phần đính kèm

Với e-mail được mở, hãy nhấn vào phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh, và nó sẽ được tải về

điện thoại. Nhấn và giữ phần đính kèm, sau đó nhấn lưu. Không phải tất cả các định dạng

tập tin đều có thể lưu.
Sao chép liên kết

Với e-mail đã mở, hãy nhấn và giữ liên kết web, sau đó nhấn sao chép liên kết.