Microsoft Lumia 435 - Quản lý SIM

background image

Quản lý SIM
Bạn không muốn công việc ảnh hưởng đến thời gian rảnh rỗi? Hay bạn có kết nối dữ liệu rẻ

hơn trên một SIM? Bạn có thể quyết định SIM nào bạn muốn sử dụng.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > mạng di động+SIM.

2. Để thay đổi cài đặt SIM, hãy nhấn vào SIM bạn muốn.
Đổi tên thẻ SIM

Nhấn Tên SIM và nhập tên bạn muốn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

51

background image

Chọn SIM để sử dụng cho kết nối dữ liệu

Nhấn SIM cho kết nối dữ liệu và nhấn SIM bạn muốn.
Tắt một SIM

Chuyển Trạng thái SIM sang Tắt

.

Liên kết hình xếp SIM trên màn hình bắt đầu

Để liên kết hình xếp trên màn hình bắt đầu để gọi điện hoặc nhắn tin vào một hình xếp cho

cả hai SIM, hãy nhấn vào hình xếp bạn muốn, sau đó nhấn

> liên kết ô.