Microsoft Lumia 435 - Користування телефоном із легкістю

background image

Користування телефоном із легкістю
Зробіть шрифти більшими, а екран легшим для перегляду. Також можна

використовувати телефон із телетайпом (TTY/TDD).
1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться усі

настройки.

2. Торкніться спеціальні можливості.
Змінення розміру шрифту

Торкніться повзунка Розмір тексту.
Увімкнення високого контрасту

Змініть значення параметра Висока контрастність на Увімкнуто

.

Збільшення екрана

Змініть значення параметра Екранна лупа на Увімкнуто

і двічі торкніться екрана

2 пальцями. Під час використання збільшення використовуйте 2 пальці для переміщення

по екрану. Щоб зупинити збільшення, двічі торкніться екрана 2 пальцями.

Користування телефоном з TTY/TDD

Змініть значення параметра Текстовий телефон на повна функціональність.
Доступні режими TTY/TDD можуть відрізнятися залежно від постачальника послуг

мережі.

© 2015 Microsoft Mobile. Всі права захищені.

40