Microsoft Lumia 435 - Редагування фотографії

background image

Редагування фотографії
Ви можете здійснювати швидке редагування, зокрема повертати та обрізати зроблені

фотографії. Можна також використовувати функцію автоматичного виправлення, щоб

дати змогу своєму телефону відредагувати фотографію одним простим торканням.
1. Торкніться Фотографії > альбоми та виберіть фотографію.

2. Торкніться

> змінити та виберіть опцію.

Порада: Якщо програми для редагування фотографій завантажено з Магазин, вони

відображаються тут як опції редагування.

3. Щоб зберегти відредаговану фотографію, торкніться .