Microsoft Lumia 435 - Hämta kartor till telefonen

background image

Hämta kartor till telefonen

Spara nya kartor på telefonen innan du reser så kan du bläddra i kartorna utan att behöva

vara ansluten till internet.
Om du vill hämta och uppdatera kartor aktiverar du det trådlösa nätverket.
Tryck på Kartor >

> inställningar.

1. Tryck på hämta kartor > .

2. Välj land eller region.
Uppdatera en befintlig karta

Tryck på sök efter uppdateringar.
Ta bort en karta

Tryck på hämta kartor, tryck och håll ned på kartan och tryck på ta bort.