Microsoft Lumia 435 - Hitta de bästa stunderna i din video

background image

Hitta de bästa stunderna i din video
När du har spelat in i hög upplösning kan du hitta de bästa bilderna och spara dem som

separata bilder. Du kan även skapa spännande actionfoton.
Lumia Moments stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.
Tryck på Lumia Moments och på videon när du har spelat in en video i hög upplösning.
1. Tryck på SKAPA ACTIONBILD.

2. Tryck på reglaget för att välj en startpunkt för actionbilden.

3. Tryck på reglaget och för att välj en slutpunkt för actionbilden.

4. Tryck på den vita cirkeln längst ned på skärmen för att radera rörliga objekt från fotot.

5. Svep åt vänster eller höger för att flytta den vita cirkeln längst ned på skärmen för att välja

vilka rörligt objekt som ska markeras.

Tips! Tryck på för att markera alla rörliga objekt.

6. Tryck på för att lägga till en suddig hastighetseffekt.

7. För att spara actionbilden i Kamerabilder, tryck på .
Spara den bästa bilden

Tryck på VÄLJ BÄSTA RAM, tryck på reglaget eller svep åt vänster eller höger för att hitta

den bästa bilden i din video och tryck på för att spara bilden som ett separat foto i

Kamerabilder.
Du kan spara hur många bilder du vill.