Microsoft Lumia 435 - Klicanje telefonskega predala

background image

Klicanje telefonskega predala
Če ste dohodne klice posredovali v telefonski predal, ga lahko pokličete in poslušate sporočila,

ki so jih pustili prijatelji.
1. Tapnite .

2. Tapnite . Če uporabljate glasovno pošto, odrinite v desno, da vidite seznam sporočil

glasovne pošte. Po potrebi vnesite geslo za glasovno pošto, ki ste ga prejeli od ponudnika

mobilnih storitev.

3. Glasovna sporočila lahko poslušate, nanje odgovarjate in jih izbrišete ali posnamete

pozdravno sporočilo.
Za informacije o dostopnosti storitve telefonskega predala in nastavitvi časa do posredovanja

klicev se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.