Microsoft Lumia 435 - Hlasová asistentka Cortana

background image

Hlasová asistentka Cortana
Túžili ste niekedy po výpomoci vo vašom hektickom živote? Cortana je vaša osobná asistentka

na telefóne, ktorú stačí osloviť.
Cortana vám môže pomôcť:
• naplánovať stretnutie,
• nastaviť pripomienku týkajúcu sa dôležitej úlohy,
• posielať automatické odpovede volajúcim, keď nechcete, aby vás vyrušovali,
• zistiť vašu polohu,
• získavať aktuálne informácie o doprave a počasí a ďalšie možnosti.
To všetko môžete urobiť hlasom len s minimálnymi pohybmi po dotykovom displeji, ktoré by

odpútavali vašu pozornosť od ďalších aktivít.
Musíte mať konto Microsoft, aby ste sa mohli používať službu Cortana.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

38

background image

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Ak telefón nastavíte na nepodporovaný

jazyk, dlaždica a aplikácia Cortana sa nezobrazia. Informácie o podporovaných jazykoch

nájdete na lokalite www.windowsphone.com.