Microsoft Lumia 435 - Hľadanie strateného telefónu

background image

Hľadanie strateného telefónu
Stratili ste telefón alebo sa obávate, že vám ho ukradli? Na vyhľadanie telefónu a jeho

zablokovanie alebo odstránenie údajov z telefónu na diaľku použite funkciu lokalizovať

telefón .
V telefóne musíte mať konto Microsoft.
1. V počítači prejdite na lokalitu www.windowsphone.com.

2. Prihláste sa pomocou rovnakého konta Microsoft ako v telefóne.

3. Vyberte ikonu lokalizovať telefón.
Môžete:
• vyhľadať telefón na mape,
• nastaviť telefón na zvonenie, hoci je zapnutý tichý režim,

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

137

background image

• zablokovať telefón a nastaviť ho tak, aby zobrazoval správu, a tak vám mohol byť vrátený,
• na diaľku odstrániť všetky údaje z telefónu.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Tip: Nastavte telefón tak, aby po niekoľkých hodinách automaticky uložil informáciu

o polohe. Ak sa batéria telefónu úplne vybije, budete môcť zobraziť poslednú uloženú

informáciu o polohe. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti

obrazovky a ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA > lokalizovať telefón.