Microsoft Lumia 435 - Získanie navigačných pokynov na požadované miesto

background image

Získanie navigačných pokynov na požadované miesto

Získajte navigačné pokyny pre chôdzu, jazdu autom alebo použitie verejnej dopravy. Ako

počiatočný bod môžete použiť aktuálnu polohu alebo akékoľvek iné miesto.
1. Ťuknite na položky Mapy > .

2. Ak nechcete, aby počiatočným bodom bola vaša aktuálna poloha, ťuknite na položku Štart

a vyhľadajte iný počiatočný bod.

3. Ťuknite na položku Cieľ a vyhľadajte cieľovú lokalitu.
Trasa sa zobrazí na mape spolu s odhadom trvania cesty na zvolené miesto. Ak chcete zobraziť

podrobnosti o trase, ťuknite na položku kroky trasy.

Tip: Ak chcete z mapy odstrániť trasu, ktorú už nepotrebujete, ťuknite na položku

> vyčistiť mapu.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

96

background image

Získanie navigačných pokynov pre chôdzu

Po vytvorení trasy ťuknite na položku .
Navigačné pokyny s hlasovým navádzaním

Po nastavení cieľa (ako počiatočný bod použite vašu aktuálnu polohu), ťuknite na položky

> hlasová navigácia.

Získanie navigačných pokynov pre použitie verejnej dopravy

Po vytvorení trasy ťuknite na položku .
Informácie o verejnej doprave sú k dispozícii vo vybraných regiónoch po celom svete.