Microsoft Lumia 435 - Zmena predvoleného fotoaparátu

background image

Zmena predvoleného fotoaparátu

Predvolenú aplikáciu fotoaparátu môžete zmeniť na ľubovoľný fotoaparát, ktorému dávate

prednosť.
1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA, potiahnite prstom doľava na položku aplikácie a ťuknite na

položku fotografie+fotoaparát.

2. Ťuknite na položku Predvolená aplikácia fotoaparátu a vyberte si fotoaparát, ktorý chcete.