Microsoft Lumia 435 - Zdieľanie fotografií a videí

background image

Zdieľanie fotografií a videí
Môžete rýchlo a jednoducho zdieľať svoje fotografie a videá, aby si ich mohli pozrieť vaši

priatelia a rodina.
1. Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.

2. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku Fotografie, prejdite na požadovanú

fotografiu alebo video a ťuknite na vybranú položku.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

86

background image

3. Ťuknite na položku , vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov.

Tip: Ak chcete naraz zdieľať niekoľko fotografií alebo videí, ťuknite na položku ,

vyberte požadované fotografie alebo videá a potom ťuknite na položku .
Tip: Ak chcete mať prístup k fotografiám zo všetkých zariadení, môžete nastaviť

posielanie do služby OneDrive. Album služby OneDrive je potom k dispozícii v centre

Fotografie pri prehliadaní fotografií. Ak chcete nastaviť túto funkciu, na domovskej

obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA > fotografie+fotoaparát. V časti Automatické posielanie

ťuknite na položku OneDrive a vyberte požadovanú možnosť.

Používanie služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek môže vyžadovať

prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k dátovým poplatkom.
Nie všetky služby zdieľania podporujú všetky formáty súborov alebo videí nasnímaných vo

vysokej kvalite.