Microsoft Lumia 435 - Ukladanie fotografií a videí na pamäťovú kartu

background image

Ukladanie fotografií a videí na pamäťovú kartu
Ak je v telefóne vložená pamäťová karta a pamäť telefónu sa zapĺňa, uložte zosnímané

fotografie a nahraté videá na pamäťovú kartu.
Najlepšiu kvalitu videa dosiahnete, ak si videá nahráte do pamäte telefónu. Ak videá nahrávate

na pamäťovú kartu, odporúča sa, aby táto karta microSD bola rýchla karta s veľkosťou 4 – 128

GB od známeho výrobcu. Niektoré telefóny nepodporujú pamäťovú kartu. Informácie

o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na položku VŠETKY

NASTAVENIA a potiahnite prstom na položku senzor úložiska.

2. Prepnite položku Miesto ukladania nových fotografií na možnosť SD karta.
Fotografie, ktoré teraz nasnímate, sa uložia na pamäťovú kartu.
Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením.

Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát

uložených na karte.
Uloženie skôr nasnímaných fotografií a videí na pamäťovú kartu

V centre Fotografie prejdite na požadovanú fotografiu alebo video, ťuknite na položku a

fotografiu alebo video a ťuknite na položku

> uložiť na SD kartu.

Tip: Ak chcete rýchlo vybrať všetky fotografie alebo videá v albume, prejdite do albumu

a ťuknite na položku >

> vybrať všetky.