Pomocník služby Microsoft Lumia 435

background image

Používateľská príručka

Lumia s operačným systémom

Windows Phone 8.1 – aktualizácia

1.0. Vydanie SK

background image

O tejto používateľskej príručke

Táto príručka je používateľská príručka verzie vášho softvéru.

Dôležité: Dôležité informácie o bezpečnom používaní telefónu si môžete prečítať v časti

s informáciami o výrobku a bezpečnosti v pribalenej alebo online používateľskej

príručke. Ak chcete zistiť, ako začať s novým telefónom, prečítajte si pribalenú

používateľskú príručku.

Používateľské pokyny on-line, videá, doplňujúce informácie a pomoc pri riešení problémov

nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/.
Môžete si skontrolovať aj podporné videá na stránke www.youtube.com/lumiasupport.
Okrem toho váš telefón obsahuje používateľskú príručku, ktorá je v prípade potreby

kedykoľvek k dispozícii. Ak chcete nájsť odpovede na svoje otázky a získať užitočné tipy,

ťuknite na položku Lumia Pomocník+tipy. Ak ste nový používateľ telefónu Lumia, pozrite

si časť pre nových používateľov.
Podmienky používania služieb Microsoft Mobile a zásady ochrany osobných údajov nájdete

na stránke www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

2