Microsoft Lumia 435 - Navigarea în cadrul unei aplicații

background image

Navigarea în cadrul unei aplicații

Aplicațiile oferă mai multe decât la prima vedere. Deplasați la stânga pentru a găsi mai multe

vizualizări într-o aplicație. Utilizați meniul opțiuni pentru a descoperi mai multe acțiuni.
În majoritatea aplicațiilor, deplasați la stânga pentru a accesa o altă vizualizare.

Găsirea mai multor opțiuni într-o aplicație

Atingeți

.

În meniul opțiuni, puteți găsi setări și acțiuni suplimentare care nu sunt afișate ca pictograme.

© 2015 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

13