Microsoft Lumia 435 - Poznaj kafelki, aplikacje i ustawienia

background image

Poznaj kafelki, aplikacje i ustawienia

Wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w dwóch widokach: na ekranie głównym i w menu

aplikacji. Do ekranu startowego możesz przypiąć skróty do ulubionych aplikacji i najczęściej

używanych kontaktów, a wszystkie zainstalowane aplikacje z łatwością znajdziesz w menu

aplikacji.
Ekran startowy zawiera kafelki, które są skrótami m.in. do aplikacji, kontaktów i zakładek

przeglądarki. Niektóre kafelki mogą wyświetlać powiadomienia i aktualizacje, np. o

nieodebranych połączeniach, otrzymanych SMS-ach, MMS-ach i najświeższych

wiadomościach.

1. Aby zobaczyć wszystkie aplikacje dostępne w telefonie, po prostu przesuń palcem w lewo

na ekranie startowym. Aby wrócić do ekranu głównego, przesuń palcem w prawo.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

11

background image

Wskazówka: Aby wrócić do ekranu startowego z jakiegokolwiek widoku, dotknij

klawisza Start .

W menu aplikacji znajdują się wszystkie zainstalowane aplikacje w porządku alfabetycznym.

Wszystkie zainstalowane aplikacje są widoczne na tej liście. Aby wyszukać aplikację w menu

aplikacji, dotknij lub wpisz literę.

2. Aby dodać skrót do aplikacji na ekranie startowym, w menu aplikacji dotknij wybranej

pozycji i ją przytrzymaj, a następnie dotknij przypnij do ekranu startowego.
Szybkie sprawdzanie powiadomień i zmienianie ustawień

Przesuń palcem od góry ekranu do dołu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

12

background image

W centrum działania możesz szybko zobaczyć powiadomienia, np. o nieodebranych

połączeniach, nieprzeczytanych wiadomościach e-mail, a także otworzyć aparat i uzyskać

dostęp do wszystkich ustawień telefonu.