Microsoft Lumia 435 - Korzystanie z ekranu dotykowego

background image

Korzystanie z ekranu dotykowego

Poznaj funkcje swojego telefonu za pomocą naciskania, przeciągania i przesuwania.
1. Aby korzystać z telefonu, po prostu dotknij ekranu dotykowego lub dotknij go i przytrzymaj.

2. Aby otwierać kolejne opcje, trzymaj palec na elemencie, aż zostanie wyświetlone menu.

Przykład: Aby otworzyć aplikację lub inny element, dotknij ich. Aby edytować lub usunąć

termin kalendarza, dotknij terminu i go przytrzymaj, a następnie wybierz odpowiednią

opcję.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

14

background image

Wskazówka: Możesz korzystać z telefonu także w rękawiczkach. Na ekranie

startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

dotknij i w opcji Czułość wyświetlacza wybierz ustawienie wysoka. Czuły dotyk

jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć

na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Aby przeciągnąć element, dotknij go i przytrzymaj

Przytrzymaj palec na elemencie przez kilka sekund, a następnie przesuń palcem po ekranie.

Przesuwanie

Umieść palec na ekranie i przesuń go w wybranym kierunku.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

15

background image

Przykład: Przesuń palcem w lewo lub w prawo między ekranem startowym a menu

aplikacji albo między różnymi widokami w centrach. Aby szybko przewinąć długą listę

lub menu, przesuń palec szybkim ruchem w górę lub w dół ekranu, a następnie unieś

palec. Aby zatrzymać przewijanie, dotknij ekranu.

Powiększanie i pomniejszanie

Umieść dwa palce na elemencie, takim jak mapa, zdjęcie czy strona internetowa, a następnie

rozsuń je lub zsuń.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

16

background image

Ważne: Staraj się nie zarysować tego ekranu.

Wskazówka: Ekran automatycznie zmienia swoją orientację, gdy tylko obrócisz telefon

o 90 stopni. Aby zablokować ekran w obecnej orientacji, na ekranie startowym przesuń

palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > obrót ekranu. Wybierz

dla opcji Blokada obrotu wartość Wł.

. Funkcja obracania ekranu może nie działać

we wszystkich aplikacjach lub widokach.