Microsoft Lumia 435 - Słuchanie radia

background image

Słuchanie radia
Słuchaj swoich ulubionych stacji radiowych w podróży.
Radio FM jest obsługiwane w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć

na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy.

Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.
Zestawy słuchawkowe mogą być sprzedawane osobno.
Dotknij Radio FM.
Przechodzenie do następnej lub poprzedniej stacji

Po prostu przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na pasku częstotliwości.
Zamykanie aplikacji Radio FM

Dotknij klawisza Wstecz .