Microsoft Lumia 435 - Xbox One vadība ar tālruni

background image

Xbox One vadība ar tālruni
Vadiet Xbox One konsoli ar tālruni, izmantojot programmu Xbox SmartGlass.
Ja jūsu tālrunī nav programmas Xbox SmartGlass, varat to lejupielādēt no vietnes

www.windowsphone.com.
Pārbaudiet, vai tālrunī un konsolē esat pierakstījies ar vienu un to pašu Microsoft vai Xbox

Live kontu. Savienojumu ar saderīgu Xbox One ierīci var izveidot, izmantojot Wi-Fi vai mobilo

datu savienojumu.
Pieskarieties Xbox SmartGlass.
Savienojuma izveide ar Xbox One konsoli
Pieskarieties un atlasiet konsoli, ar kuru jāizveido savienojums.

Padoms. Ja konsole nav redzama sarakstā, ievadiet konsoles IP adresi un pieskarieties

Connect. Xbox konsoles iestatījumos pārbaudiet, vai esat atļāvis konsolei izveidot

savienojumu ar jebkuru SmartGlass ierīci.
Padoms. Lai skatītos TV, pieskarieties Cable/TV, tādējādi varat lietot tālruni kā tālvadības

pulti.

Spēles spēlēšana

Pieskarieties spēlei un Play on Xbox One un izmantojiet tālruni kā vadības ierīci.
Xbox One SmartGlass iestatījumu maiņa

Pieskarieties . Varat, piemēram, skatīt profilu, atrast draugus, skatīt spēļu sasniegumu

kopsavilkumu un ziņojumus no saviem spēļu sāncenšiem.
Spēļu un programmu meklēšana

Pieskarieties .