Microsoft Lumia 435 - Plaćanje telefonom

background image

Plaćanje telefonom
Zaboravili ste novčanik ili torbu kod kuće? Bez brige – možete platiti telefonom ili ga

upotrijebiti kao kartu, ako to podržava davatelj mrežnih usluga.
NFC ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

121

background image

Značajka možda nije dostupna u svim regijama. Za informacije o dostupnosti obratite se svom

davatelju usluga mreže. Usluge su povezane sa SIM karticom. Morate imati pretplatu na uslugu

s davateljem usluga i aplikaciju davatelja usluga instaliranu u Novčanik.
1. Za aktivaciju usluge kontaktirajte davatelja mrežnih usluga.

2. Za plaćanje dodirnite čitač zajedno s NFC područjem telefona. Davatelj usluga može vas

tražiti da potvrdite plaćanje.

Opaska: Aplikacije plaćanja i kupovanja karata i usluge omogućuju treće strane.

Microsoft Mobile ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za takve aplikacije ili

usluge, uključujući podršku krajnjem korisniku, funkcionalnost, transakcije ili gubitak

monetarne vrijednosti. Možda će biti potrebno ponovo instalirati i aktivirati aplikaciju ili

plaćanja ili kupnje karti nakon popravka uređaja. Možda će biti potrebno ponovo

instalirati i aktivirati kartice koje ste dodali, kao i aplikaciju ili plaćanja ili kupnje karti

nakon popravka uređaja.