Microsoft Lumia 435 - Brisanje e-pošte

background image

Brisanje e-pošte
Kada je spremnik pošte pun, izbrišite neku e-poštu kako biste oslobodili prostor na telefonu.
1. U spremniku dodirnite područje s lijeve strane poruka e-pošte koje želite izbrisati.

2. Dodirnite potvrdne okvire koji se prikazuju pokraj e-pošte te dodirnite .
Brišu se sve odabrane poruke e-pošte. Ovisno o računu e-pošte, moguće je da će se poruke

e-pošte izbrisati i s poslužitelja.
Brisanje jedne poruke e-pošte

Otvorite e-poštu i dodirnite .