Microsoft Lumia 435 - Vaadete ja rakenduste vahetamine

background image

Vaadete ja rakenduste vahetamine
Kas kõik vajaminevad rakendused ei mahu avakuvale? Liikuge sõrme ekraanil libistades

rakenduste menüüle, et need kuvada. Või vaadake, mis rakendused on juba avatud, ja liikuge

ühelt rakenduselt teisele.
Kõikide rakenduste kuvamiseks libistage sõrme avakuval vasakule. Avakuvale naasmiseks

libistage sõrme paremale.

Näpunäide. Rakenduse kiiresti otsimiseks puudutage rakenduste menüüs mis tahes

tähte ja seejärel puudutage järgmises menüüs soovitud rakenduse esitähte või märki.

Avatud rakenduste kuvamine, vaheldumisi aktiveerimine ja sulgemine

Avatud rakenduste kuvamiseks vajutage pikalt klahvi . Rakenduste vaheldumisi

aktiveerimiseks liikuge sõrme ekraanil libistades soovitud rakendusele ning puudutage seda.

Mittevajaliku rakenduse sulgemiseks puudutage ikooni .

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

22