Microsoft Lumia 435 - Telefonis kuvatavad ikoonid

background image

Telefonis kuvatavad ikoonid
Ekraani ülaosas oleval olekuribal kuvatakse praegune kellaaeg, aku olek ja signaalitugevus

ning veel palju muud.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

25

background image

Näpunäide. Peidetud ikoonide kuvamiseks puudutage olekuriba.

Mobiilsidesignaali tugevus

Signaalitugevus

Teie telefon pole mobiilsidevõrguga ühendatud.

Telefonis pole SIM-kaarti.

SIM-kaart on lukus.

Lennurežiim on sisse lülitatud.

Telefon on rändlusrežiimis väljaspool teie kodust mobiilsidevõrku.

Mobiilne andmesideühendus
Üksikud tähed, tähekombinatsioonid või tähtede ja numbrite kombinatsioonid näitavad

mobiilsidevõrgu tüüpi, millega olete ühendatud.
Võrguühenduse tüüpi näitavad ikoonid võivad olla olenevalt piirkonnast ja võrguteenuse

pakkujast erinevad.

EDGE-andmesideühendus on avatud.

GPRS-andmesideühendus on avatud.

Telefon on ühendatud 3G-võrku.

Kiire (HSDPA/HSUPA) andmesideühendus on avatud.

Kiire (HSPA+/DC-HSUPA) andmesideühendus on avatud.

Telefonis on loodud ühendus 4G-võrguga.

Andmed edastatakse mobiilse andmesideühenduse kaudu.

Wi-Fi-ühendus

Wi-Fi-ühendus on saadaval.
Wi-Fi-ühendus on aktiivne.

Mobiilandmesideühendust jagatakse teiste seadmetega Wi-Fi kaudu.

Andmeid edastatakse Wi-Fi kaudu.

Bluetooth-seade

Telefoniga on ühendatud Bluetooth-seade.
Bluetooth on sisse lülitatud, kuid telefon pole Bluetooth-seadmega ühendatud.

Aku

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

26

background image

Aku laetuse tase

Akut laetakse.

Akusäästja on sisse lülitatud.

Akutoite või aku olek pole praegu teada.

Teatised

Teil on lugemata teatisi, näiteks uued sõnumid. Teadete vaatamiseks libistage sõrme

ekraani ülaosast allapoole.
Profiilid

Värinrežiim on sisse lülitatud.

Hääletu režiim on sisse lülitatud.

Cortana

Teie kõnesid ja sõnumeid töötleb Cortana.

Kõnede suunamine

Kõned on suunatud mõnele muule numbrile või tavakõneposti.

Asukoht

Mõni rakendus või teenus kasutab teie asukohateavet.

Autojuhtimisrežiim

Autojuhtimisrežiim on sisse lülitatud.