Microsoft Lumia 435 - Tilslut et trådløst headset

background image

Tilslut et trådløst headset
Med et trådløst headset (sælges separat) kan du tale håndfrit i telefonen – og du kan fortsætte

med at gøre det, du er i gang med, f.eks. arbejde på computeren, under et opkald.
Da enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer via radiobølger, behøver der ikke

at være en direkte, fri luftlinje mellem enhederne. Bluetooth-enheder må dog ikke være mere

end 10 meter fra hinanden, ligesom forbindelsen kan forstyrres af forhindringer såsom vægge

eller andet elektronisk udstyr.
De parrede enheder kan tilsluttes telefonen, når Bluetooth er slået til. Andre enheder kan kun

registrere telefonen, hvis visningen med Bluetooth-indstillinger er åben.
Du bør ikke danne par med ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse

fra ukendte enheder. På denne måde kan du nemmere beskytte telefonen mod skadeligt

indhold.
Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på ALLE INDSTILLINGER > Bluetooth.
1. Indstil Status til Til

.

2. Sørg for, at headsettet er tændt.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

122

background image

Du skal muligvis starte pardannelsesprocessen fra headsettet. Du kan finde flere oplysninger

i brugervejledningen til headsettet.
3. Hvis du vil danne et par med telefonen og headsettet, skal du trykke på headsettet på listen

med fundne Bluetooth-enheder.

4. Du skal muligvis skrive en adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i

brugervejledningen til headsettet.

Tip! Disse forbindelsesinstruktioner gælder også for andet Bluetooth-tilbehør.

Afbryd forbindelsen til headsettet

Tryk på det tilsluttede headset på listen.
Når du tænder headsettet igen, åbnes forbindelsen automatisk. Hvis du vil fjerne det dannede

par, skal du trykke på og holde headsettet på listen over Bluetooth-enheder og trykke på

slet.