Microsoft Lumia 435 - Přidávání jazyků psaní

background image

Přidávání jazyků psaní
Pro klávesnici můžete nastavit několik jazyků psaní a při psaní mezi nimi přepínat.
1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA

NASTAVENÍ > klávesnice > přidat klávesnice.

2. Vyberte jazyky, ve kterých chcete psát, a°klepněte na možnost .

Tip: Chcete-li odebrat předinstalovanou klávesnici, klepněte na jazyk, který nechcete

používat, přidržte na něm prst, a klepněte na možnost odebrat.

Přepínání mezi jazyky při psaní

Opakovaně klepněte na tlačítko jazyka, dokud není zobrazen požadovaný jazyk. Rozložení

tlačítek a návrhy slov se mění podle vybraného jazyka. Tlačítko jazyka je zobrazeno pouze

v situaci, kdy je nainstalována více než jedna klávesnice.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

47