Microsoft Lumia 435 - Ukládání informací o místě k fotografiím a videosouborům

background image

Ukládání informací o místě k fotografiím a videosouborům
Pokud si chcete poznamenat, kde přesně jste fotografovali nebo nahrávali určitý snímek,

můžete telefon nastavit tak, aby automaticky zaznamenával místo.
1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ.

2. Přejeďte na možnost aplikace a klepněte na možnost fotky+fotoaparát > Používat

informace o poloze.
Pokud lze pomocí satelitního systému nebo sítě zjistit souřadnice místa, mohou být k fotografii

nebo videoklipu připojeny informace o místě. Když fotografii nebo videoklip s informacemi

o místě nabídnete ke sdílení, mohou informace o místě vidět uživatelé, kteří si fotografii nebo

videoklip zobrazí. Připojování informací o poloze můžete vypnout v nastavení telefonu.