Microsoft Lumia 435 - Раздвижете снимките си

background image

Раздвижете снимките си
Използвайте приложението Lumia Cinemagraph и анимирайте снимките си, за да

изглеждат почти като живи.
За да изтеглите приложението Lumia Cinemagraph или да проверите дали имате най-

новата версия, посетете www.windowsphone.com. Lumia Cinemagraph може да не се

предлага за всички модели телефони.
1. Докоснете Lumia Cinemagraph.

2. За да направите снимка, докоснете и докоснете екрана.

3. Изберете зоните, които искате да анимирате, и докоснете .

4. За да запишете анимираната снимка, докоснете .

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

91