Microsoft Lumia 435 - Заснемане на панорамна снимка

background image

Заснемане на панорамна снимка
За да заснемете прекрасен пейзаж или забързания ритъм на града в една изумителна

снимка, използвайте приложението Lumia Panorama.
За да изтеглите приложението Lumia Panorama или да проверите дали имате най-новата

версия, посетете www.windowsphone.com. Lumia Panorama може да не се предлага за

всички модели телефони.
1. Докоснете Lumia Panorama.

2. За да направите първата снимка, докоснете екрана.

3. За да направите следващата снимка, бавно движете телефона надясно, докато

кръгчето огради точката и телефонът заснеме следващата снимка.

4. След като сте заснели достатъчно снимки, докоснете .