Microsoft Lumia 435 - Чудесни специални ефекти за вашите снимки

background image

Чудесни специални ефекти за вашите снимки
Редактирането на снимки вече е на съвсем ново ниво – Lumia Creative Studio предлага

чудесни специални ефекти за любимите ви снимки.
За да изтеглите приложението Lumia Creative Studio или да проверите дали имате най-

новата версия, посетете www.windowsphone.com. Lumia Creative Studio може да не се

предлага за всички модели телефони.
Докоснете Lumia Creative Studio и снимката, която искате да редактирате.
Прекадриране на снимката

Докоснете и изберете пропорциите или завъртете снимката.
Прилагане на филтър

Докоснете .
Подобрения на снимката

Докоснете и изберете вида подобрение.
Замъгляване на част от снимката

Докоснете

> замъгляване на фона. Можете да изберете зоната, която искате да

замъглите, и да регулирате степента на замъглението.
Добавете цвят в снимките си

Докоснете

> избирателно оцветяване. Изберете цвят от палитрата с цветове и

го приложете към снимката. Когато сте готови, докоснете .
Записване на редактираната снимка

Докоснете

> запиши.

Съвет: За да се върнете към оригиналната снимка, докоснете

> връщане на

оригинала.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

96