Microsoft Lumia 435 - Създаване на албум

background image

Създаване на албум
За да намирате лесно снимките на даден човек, събитие или пътуване, подреждайте

снимките си в албуми, например по тема.
Ако компютърът ви е Mac, инсталирайте приложението Windows Phone от Mac App Store.
1. Свържете телефона със съвместим компютър чрез съвместим USB кабел.

2. На компютъра, отворете диспечера на файлове, например Windows Explorer или

търсача, и отидете в папката за снимки.

3. Добавете нова папка, дайте й име и добавете снимки в нея.
Папката се показва като албум в екрана с албуми на телефона.

Съвет: Ако операционната система на компютъра ви е Windows 7, Windows 8 или

по-нова версия, можете да използвате и приложението Windows Phone. При

Windows 7, можете да го изтеглите от www.windowsphone.com.

Изтриване на албум

Докоснете Снимки > албуми. Докоснете и задръжте върху албум и докоснете изтрий.
Когато изтриете албум от телефона, снимките в този албум също се изтриват. Ако сте

копирали албума в компютъра си, албумът и снимките в него остават в компютъра.
Не можете да изтривате онлайн албуми от телефона си.