Microsoft Lumia 435 - Разглеждане на снимки

background image

Разглеждане на снимки
Изживейте отново тези важни моменти, като разгледате снимките в телефона си.
Докоснете Снимки.
1. За да видите снимка, която сте заснели, плъзнете до албуми и докоснете Албум от

камерата и снимката.

2. За да видите следващата снимка, плъзнете наляво. За да видите предишната снимка,

плъзнете надясно.
Търсене на снимки по дата и място

Докоснете

> настройки > Групирай снимките по час и местоположение.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху екрана и ги доближете или раздалечете с плъзгане.

Съвет: За да увеличите или намалите бързо мащаба, докоснете двукратно

снимката.