Microsoft Lumia 435 - Промяна на фона в центъра Снимки

background image

Промяна на фона в центъра Снимки
Ако имате чудесна снимка, която ви създава настроение всеки път, щом я погледнете,

може да я зададете като фон в центъра Снимки.
1. Докоснете Снимки.

2. Докоснете

> настройки.

3. Превключете Показвани в плочката Старт на една снимка.

4. Докоснете избери снимка и изберете снимка за фон.

Съвет: Можете също да настроите телефона автоматично да променя снимката

през определен интервал. Докоснете

> настройки. Превключете Показвани

в плочката Старт на всички снимки или предпочитани снимки и докоснете

разбъркай сега.