Microsoft Lumia 435 - Снимане с Камера на Microsoft

background image

Снимане с Камера на Microsoft
Заснемайте ясни снимки в реалистични цветове и запечатвайте най-добрите моменти

в своя фотоалбум.
може да не се предлага за всички модели телефони.
Докоснете Камера.
За да включите бързо камерата, когато телефонът е заключен, натиснете клавиша за

захранване, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете

.

1. За да увеличите или намалите мащаба, раздалечете или доближете пръсти с

плъзгане. Не всички телефони поддържат мащабиране с камерата. За информация за

наличността посетете www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

2. За да заснемете снимката, докоснете .

Съвет: Можете да заснемете снимка и като докоснете произволно място в екрана.

За да промените тази настройка, докоснете

> настройки за снимки >

Докосване за заснемане.
Съвет: За да виждате на екрана възможно най-добре, не закривайте светлинния

сензор. Не всички телефони имат светлинен сензор. За информация за наличността

посетете www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Заснемане на видеоклип

Докоснете иконата , за да изберете режима за видео, и я докоснете отново, за да

започнете да заснемате.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

85