Microsoft Lumia 435 - Бързо отваряне на камерата

background image

Бързо отваряне на камерата

За да отваряте камерата за секунди, когато ви потрябва, сложете пряк път в работния

център. Ако телефонът има клавиш за камера, това е най-бързият начин да започнете

да снимате.
1. В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > известия+действия.

2. За да промените прекия път за отваряне на камерата по подразбиране, докоснете

прекия път и

.

3. За да включите бързо камерата, като използвате прекия път, плъзнете надолу от

горната част на екрана и докоснете

.

Съвет: За да включите камерата, когато телефонът е заключен, натиснете клавиша

за захранване, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете

.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

83

background image

Отваряне на камерата с клавиша за камера

Ако телефонът има клавиш за камера, натиснете го, за да включите камерата.

Съвет: За да включите бързо камерата, когато телефонът е заключен, натиснете и

задръжте за две секунди клавиша за камера.