Microsoft Lumia 435 - Споделяне на уеб страница

background image

Споделяне на уеб страница
Ако сте намерили интересна уеб страница, можете да я изпратите на приятели в имейл

или текстово съобщение или да я публикувате във вашите социални мрежи. Ако в

момента сте заедно, споделете страницата чрез NFC, просто като допрете телефоните

един до друг.
1. Докоснете Internet Explorer и отворете уеб сайт.

2. Докоснете

> сподели страницата и начина на споделяне.

Споделяне на уеб страница с NFC

Докато разглеждате в интернет, докоснете

> сподели страницата > Допри и

сподели (NFC) и допрете телефона на приятеля с вашия телефон.
За да сте сигурни, че Допри и сподели (NFC) е включено, в стартовия екран плъзнете

надолу от горната част на екрана, докоснете ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ > NFC и

превключете Допри и сподели на Вкл

.

Не всички телефони поддържат NFC. За информация за наличността посетете

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Тази функция може да не е

съвместима с всички телефони, които поддържат NFC.
Другият телефон трябва да поддържа NFC. За повече информация вижте ръководството

на потребителя на другия телефон.