Microsoft Lumia 435 - Преглеждане в интернет

background image

Преглеждане в интернет
За какво ви е компютър, щом можете да разглеждате уеб страници на телефона си?

Съвет: Ако нямате план за данни с постоянна такса от мобилния оператор, за да

спестите разходите за пренос на данни, можете да използвате Wi-Fi мрежа за

свързване с интернет.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

101

background image

1. Докоснете Internet Explorer.

2. Докоснете лентата за адреси.

3. Напишете уеб адрес.

Съвет: За да напишете бързо суфикса на уеб адрес, например .org, докоснете и

задръжте клавиша за суфикси на клавиатурата и докоснете желания суфикс.

4. Докоснете

.

Съвет: За да потърсите в интернет, напишете дума за търсене в лентата за адреси

и докоснете

.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете или доближете с плъзгане.

Съвет: Можете също да докоснете двукратно екрана.