Microsoft Lumia 435 - Прекъсване на интернет връзки

background image

Прекъсване на интернет връзки

Пестете батерията, като затворите всички интернет връзки, отворени във фон. Можете

да направите това, без да затваряте никакви приложения.
1. В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете .

2. Превключете Wi-Fi мрежа на Изкл

.

Съвет: Wi-Fi мрежа се включва отново автоматично. За да промените тази

настройка, докоснете Повторно включване на Wi-Fi.

Прекъсване на мобилна връзка за данни

В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана, докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > мобилна мрежа+SIM и превключете Връзка за данни на Изкл

.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

105