Microsoft Lumia 435 - Използвайте ефективно своя план за данни

background image

Използвайте ефективно своя план за данни

Притеснявате се за разходите за данни? Приложението индикатор данни ви помага да

откриете по-ефективни начини за използване на мобилни данни и да следите

количеството данни, което използвате. Приложението може да прекъсне връзките за

данни, ако е необходимо.
1. Докоснете индикатор данни.

2. Докоснете задай лимит и изберете желаните стойности.

Съвет: Когато използвате Internet Explorer, можете автоматично да намалите

разходите си за данни. Докоснете

> настройки > Спестени данни от

Индикатор данни и изберете желаната настройка.