Microsoft Lumia 435 - Клавиши за връщане, стартов екран и търсене

background image

Клавиши за връщане, стартов екран и търсене

Клавишите за връщане, стартов екран и търсене ви помагат с навигацията в телефона.
• За да видите кои приложения сте отворили, натиснете и задръжте . След това

можете да превключите към друго приложение или да затворите тези, които не са

ви необходими.

• За връщане в предишния екран, в който сте били, натиснете . Телефонът запомня

всички приложения и уеб сайтове, които сте посетили след последното заключване

на екрана.

• За отидете в стартовия екран, натиснете . Приложението, в което сте били, остава

отворено във фон.

• За да потърсите нещо в интернет или в телефона, натиснете .
• За да включите Cortana, натиснете и задръжте и следвайте инструкциите.

Тази функция не се предлага за всички езици. Ако настроите телефона си на език,

който не се поддържа, плочката Cortana и приложението не се показват. За

информация за поддържаните езици, посетете www.windowsphone.com.