Microsoft Lumia 435 - Използване на сензорния екран

background image

Използване на сензорния екран

Търсете в телефона си, като докосвате, плъзгате или влачите.
1. За да използвате телефона, просто докоснете или докоснете и задръжте върху екрана.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

14

background image

2. За да отворите още опции, поставете пръст върху даден елемент, докато се отвори

менюто.

Пример: За да отворите приложение или друг елемент, докоснете го. За да

редактирате или изтриете ангажимент в календара, докоснете го и задръжте и

изберете съответната опция.

Съвет: Можете да използвате телефона, дори когато сте с ръкавици. В

стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана, докоснете

ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ > сензор и превключете Чувствителност при

допир на висока. Не всички телефони имат чувствителен на допир екран. За

информация за наличността посетете www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Докосване и задържане за влачене на елемент

Поставете пръст върху елемента за две секунди и плъзнете пръста си през екрана.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

15

background image

Плъзгане

Поставете пръст върху екрана и го плъзнете в желаната посока.

Пример: Плъзгайте наляво или надясно между стартовия екран и менюто за

приложения или между различните екрани в центровете. За бързо превъртане

през дълъг списък или меню, плъзнете бързо с пръст, в стил прелистване, нагоре

или надолу по екрана и вдигнете пръста си. За да спрете превъртането, докоснете

екрана.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Поставете два пръста върху елемент, като карта, снимка или уеб страница, и ги

раздалечете или сближете с плъзгане.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

16

background image

Важно: Избягвайте да драскате по сензорния екран.

Съвет: Екранът се завърта автоматично, когато завъртите телефона на 90 градуса.

За да заключите екрана в сегашната му ориентация, в стартовия екран плъзнете

надолу от горната част на екрана и докоснете ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ > завъртане

на екрана. Превключете Заключване на въртенето на Вкл

. Завъртането на

екрана може да не работи във всички приложения или екрани.