Помощ Microsoft Lumia 435

background image

Ръководство на потребителя

Lumia с Windows Phone 8.1 –

актуализация

Издание 1.0 BG

background image

За ръководството на потребителя

Това ръководство е ръководството на потребителя за вашето издание на софтуера.

Важно: За важна информация относно безопасното използване на телефона,

прочетете раздел "Информация за продукта и безопасността" в ръководството на

потребителя, налично в продажбения пакет или онлайн. За да научите как да

започнете да използвате новия си телефон, прочетете ръководството на

потребителя, приложено в продажбения пакет.

За онлайн указания за потребителя, видеоклипове, повече информация и помощ за

отстраняване на неизправности, посетете www.microsoft.com/mobile/support/.
Можете също да гледате видеоклиповете за поддръжка на адрес www.youtube.com/

lumiasupport.
Освен това, има и ръководство на потребителя в телефона – то е винаги с вас, когато ви

потрябва. За да намерите отговори на въпросите си и да получите полезни съвети,

докоснете Помощ+съвети за Lumia. Ако това са първите ви стъпки с Lumia, вижте

раздела за нови потребители.
За информация относно Условията за ползване и Правилата за поверителност на

Microsoft Mobile, посетете www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

2