Microsoft Lumia 435 - Șəkillərinizi asanlıqla çərçivəyə salın

background image

Șəkillərinizi asanlıqla çərçivəyə salın
Șəkillərinizi peșəkarcasına çərçivəyə salmaq istəyirsiniz? Görüntü axtarıcısının torlarından

istifadə edin və mükəmməl șəkillər yaradın.
1. Vurun: Lumia Camera.

2. Telefonunuzdan asılı olaraq aşağıdakılardan birini edin:

Vurun:

> Parametrlər.

seçiminə toxunun və Ümumi-a çəkin.

3. Çərçivə torları seçimini, məsələn, Qızıl nisbət və ya Üçdə bir hissələrin qaydası təyin edin.

4. Șəkil çəkmək üçün vurun.