Microsoft Lumia 435 - İnternet qoşulmalarını təyin etmək

background image

İnternet qoşulmalarını təyin etmək

Şəbəkə xidməti təminatçınız istifadə etdikcə ödəmə əsası ilə sizə ödəniş yazarsa, məlumat

xərclərinizi azaltmaq üçün siz Wi-Fi və şəbəkə məlumatları parametrlərini dəyişdirmək istəyə

bilərsiniz. Siz rouminq və ev üçün fərqli parametrlərdən istifadə edə bilərsiniz.

Mühüm: Wi-Fi bağlantınızın təhlükəsizliyini artırmaq üçün şifrələnmədən istifadə edin.

Şifrələnmədən istifadə digərlərinin məlumatlarınıza icazəsiz girişi təhlükəsini azaldır.

Ümumiyyətlə, Wi-Fi bağlantısından istifadə mobil məlumat bağlantısı ilə müqayisədə daha

sürətli və ucuzdur. Əgər həm Wi-Fi, həm də mobil məlumat bağlantıları mövcud olarsa,

telefonunuz Wi-Fi bağlantısından istifadə edir.
1. Başlama ekranında ekranın yuxarısından aşağı çəkin və seçiminə toxunun.

2. Wi-Fi şəbəkəsi seçimini Aktiv

seçiminə dəyişin.

3. İstifadə etmək istədiyiniz qoșulmanı seçin.
Mobil məlumat qoşulmasından istifadə

Başlama ekranında ekranın yuxarısından aşağı çəkin, Bütün parametrlər > Mobil+SİM

kart toxunun və Məlumat bağlantısı seçimini Aktiv

seçiminə dəyişin.

İşarə:Mobil məlumatları asanlıqla aktiv və qeyri-aktiv etmək istəyirsiniz? Əməliyyat

mərkəzinə qısa yol əlavə edin. Başlama ekranında ekranın yuxarısından aşağı çəkin və

Bütün parametrlər > Bildirişlər+Fəaliyyətlər toxunun. Qısa yollardan birinə və Mobil

məlumatlar seçiminə toxunun.

Rouminq zamanı mobil məlumat qoşulmasından istifadə

Başlama ekranında, ekranın yuxarısından aşağı çəkin, Bütün parametrlər > Mobil+SİM

kart toxunun və Məlumat rouminqi seçimləri seçimini Rouminq seçiminə dəyişin.
Rouminqdə, xüsusən də xaricdə, internetə qoșulma məlumat tariflərini mühüm dərəcədə artıra

bilər.
Məlumat rouminqində telefonunuz șəbəkə xidməti təminatçınızın sahib olmadığı və ya

fəaliyyət göstərmədiyi șəbəkələr üzərində məlumatın qəbulu üçün istifadə edilir.

İşarə:Məlumat istifadənizi həmçinin Məlumat sensoru proqramı ilə izləyə bilərsiniz.