Microsoft Lumia 435 - Görüş əlavə etmək

background image

Görüş əlavə etmək
Görüşü yadda saxlamağa çalışırsınız? Onu təqviminizə əlavə edin.
Vurun: Təqvim.
1. Vurun: .

2. İstədiyiniz təfərrüatları daxil edin və vaxtı təyin edin.

3. Məsələn, müddət, xatırladıcı və ya tədbir üçün təkrarlanma əlavə etmək üçün Əlavə

təfərrüatlar seçiminə toxunun.

4. Hazır olandan sonra seçiminə toxunun.

İşarə:Tədbiri redaktə etmək üçün istədiyiniz tədbirə toxunub saxlayın, Redaktə et

seçiminə toxunun və istədiyiniz təfərrüatları redaktə edin.

Toplantı dəvəti göndərin

Tədbir yaradarkən Əlavə təfərrüatlar > Birini əlavə et > seçiminə toxunun, istədiyiniz

kontaktları seçin və seçiminə toxunun.
Siz poçt ünvanı olan kontaktlara toplantı dəvətləri göndərə bilərsiniz.

© 2015 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur.

52

background image

Başqa təqvimdə tədbir yaradın

Susmaya görə tədbirləriniz Microsoft hesabı təqviminizə keçir. Əgər ailənizlə paylaşılan

təqviminiz varsa, siz dərhal hadisə yarada və onu paylaşa bilərsiniz. Tədbir yaradan zaman

təqvimi dəyişdirmək üçün Əlavə təfərrüatlar > Təqvim və istifadə etmək istədiyiniz təqvimə

toxunun.

Nümunə: Siz Ailə otağı təqvimi və ya iş təqvimi kimi digər insanlarla paylaşdığınız

təqvimdə tədbir yarada bilərsiniz ki, siz məşğul olanda onlar bunu bilsinlər.

Tədbir üzrə statusunuzu dəyişdirin

Başqalarının məşğul olduğunuzu və ya ofis xaricində olduğunuzu bilməsini istədikdə, Əlavə

təfərrüatlar > Status və istədiyiniz statusa toxunun. Susmaya görə, statusunuz Pulsuz olacaq.
Görüşü sil

Görüşə toxunub saxlayın və Sil seçiminə toxunun.