Microsoft Lumia 435 - Əlaqələri birləşdirmək

background image

Əlaqələri birləşdirmək
MÜxtəlif sosial şəbəkələr və ya poçt hesablarından eyni əlaqə şəxsi üçün ayrı-ayrı

elementləriniz var? Bir neçə əlaqə şəxsini vahid əlaqə kartında birləşdirə bilərsiniz.

Əlaqələr seçiminə toxunun və Əlaqələr seçiminə keçin.

1. Birləşdirmək istədiyiniz əsas əlaqəyə vurub vurun.

2. Əlaqə seç seçiminə və birləşdiriləcək əlaqəyə vurun.
Əlaqəni ayırmaq

Əsas əlaqəyə və vurun və ayırmaq istədiyiniz əlaqəyə vurub Əlaqəni ayır vurun.

© 2015 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur.

68